Sök

“Vässa strategin för att stärka exporten”

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Ratio i media

Vässa strategin för att stärka exporten – Dagens nyheter

Andreas Hatzigeorgiou skriver om regeringens nya exportstrategi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578