Sök

Vecka 20: Ratioforskning om Ung företagsamhet i media

Nyheter
Företagandets villkor, Karl Wennberg, Niklas Elert, Ratio i media, Ung företagsamhet

Lär ut företagande – Upsala nya tidning

Maria Mattsson Mähl och Sofi Lahyanirefererar till studien Effekter av utbildning i entreprenörskap av Karl Wennberg och Niklas Elert.

Play-Zone tävlar om SM i Ung Företagsamhet – Värmlands folkblad

Enligt forskning från Ratio är dessa elever bättre rustade för dagens arbetsmarknad då de under sin karriär i snitt har lägre arbetslöshet, högre lön och oftare får chefspositioner än elever som inte drivit UF-företag, skriver Värmlands folkblad.

Skaraborgselever till SM – Webfinanser

De elever som går ut gymnasiet efter att ha drivit UF-företag är mer benägna att bli entreprenörer, då de har 20 procent högre sannolikhet enligt rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” som publicerades av Ratio Näringslivets forskningsinstitut 2013.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578