Sök

Vem ska gynnas?

Nyheter
Andreas Bergh, Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Ratio i media

Vem ska gynnas? – Dagens samhälle

Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson skriver om forskning gällande tillit och korruption i lokalpolitiken.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578