Sök

Vem vill inte ha mer innovation?

Nyheter
Christian Sandström, Ekonomisk debatt, Innovationspolitik, Karl Wennberg, Nils Karlson, Unga forskare

Två recensioner i Ekonomisk debatt.

[Författarna] bidra[r] till en meningsfull och mer kunskapsbaserad debatt om ett politikområde som är av stor betydelse för Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling.

Det skriver Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet i senaste numret av Ekonomisk debatt, när han recenserar Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?skriven av Christian Sandström, Karl Wennberg och Nils Karlson, Ratio. Läs recensionen här.

Vem vill inte ha mer innovation? Den frågar ställer sig Sebastian Maric och Christian Sandström i samma nummer när de recenserar Calestous Jumas Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies (Oxford University Press, 2019):

Juma är varken den första eller sista forskaren att systematiskt beskriva hur innovationer möts av motstånd från etablerade aktörer. Boken är ändå uppfriskande läsning i ett flertal bemärkelser. Till att börja med är de olika historierna som berättas underhållande och väldokumenterade. Valet av exempel går bortom det som många redan känner till och historierna har ofta intressanta vändpunkter och budskap.

Läs deras recension här. Maric var under vårterminen 2020 praktikant på Ratio och bidrog under sin termin bl.a. till denna text.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578