Sök

Verksamhetsberättelse 2010

Nyheter
Företagandets villkor

2010 har varit ett mycket bra år för Ratio. Mer forskning har producerats, med större relevans och genomslag än under något tidigare år.

Hela verksamhetsberättelsen hittar du här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578