Sök

Vetenskaplig konferens: The Impact of AI on White Collar Work

Nyheter

I juni 2022 ägde konferensen ”The Impact of AI on White Collar Work” rum. Den arrangerades av det internationella och tvärvetenskapliga forskarnätverket AI-Econ Lab, till vilket Ratio är ett partnerinstitut.

Konferensens genomgående tema var en arbetsmarknad i förändring och särskilt vilken roll som tekniska framsteg inom AI och robotik har i denna process. I fokus stod tolv studier. Vilka yrken, färdigheter och förmågor kommer efterfrågas framöver på arbetsmarknaden och vilka försvinner? Hur påverkas lönerna av dessa förändringar? Ersätter eller kompletterar tekniken människor? Vilka grupper är särskilt utsatta för eventuella automatiseringseffekter av den nya tekniken? Hur rör sig människor inom och mellan lokala urbana arbetsmarknader och vilken roll spelar deras kunskaper och förmågor för deras möjligheter att förflytta sig på arbetsmarknaden? Vad händer med distansarbete under och efter pandemin?

Under konferensen deltog 21 forskare, varav 8 doktorander, från fält som nationalekonomi, datavetenskap, statistik och informatik. Forskarna kom från tre kontinenter och sju länder.

Konferensen organiserades vid Örebro universitet i samarbete med Ratio, med finansiering av Tom Hedelius och Jan Wallanders forskningsstiftelser. Organisatörer var Magnus Lodefalk, Hildegunn Kyvik-Nordås, Martin Längkvist, Sarah Schroeder och Holger Görg.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578