Vetenskaplig publicering


Typ: Aktuellt
2010-09-06

”Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State” Av Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Det finns ett tydligt samband mellan hög tillit och stora välfärdsstater, och vissa forskare har hävdat att det är välfärdsstaten som förklarar den höga tilliten i exempelvis Sverige.

I denna artikel argumenteras för det omvända orsakssambandet: Länder med hög tillit är länder som tenderar skapa och förmår upprätthålla stora välfärdsstater. Hög tillit korrelerar dessutom med lägre grad av regleringar i ekonomin. Med instrumentalvariabelskattningar visas att tillit är en trolig orsak till den kombination av välfungerande kapitalism och generös välfärdsstat som kännetecknar de nordiska länderna.