Sök

Vetenskaplig publicering

Nyheter
Andreas Bergh, Christian Bjørnskov, Företagandets villkor, Tillit, Välfärd

”Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State” Av Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Det finns ett tydligt samband mellan hög tillit och stora välfärdsstater, och vissa forskare har hävdat att det är välfärdsstaten som förklarar den höga tilliten i exempelvis Sverige.

I denna artikel argumenteras för det omvända orsakssambandet: Länder med hög tillit är länder som tenderar skapa och förmår upprätthålla stora välfärdsstater. Hög tillit korrelerar dessutom med lägre grad av regleringar i ekonomin. Med instrumentalvariabelskattningar visas att tillit är en trolig orsak till den kombination av välfungerande kapitalism och generös välfärdsstat som kännetecknar de nordiska länderna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578