Sök

Vi fick stryk från två håll

Nyheter
Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Ratio i media

Vi fick stryk från två håll – Metro

Artikel där Peter Santesson citeras. (sid 4)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578