Vi fick stryk från två håll


Typ: Ratio i media
2010-10-27

Vi fick stryk från två håll – Metro

Artikel där Peter Santesson citeras. (sid 4)