Sök

Vilka är de enkla jobben?

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Ratio i media

Vilka är de enkla jobben? – SR Studio ett

Studio Ett riktar blicken mot de enkla jobben, som politiker och myndigheter ser som en lösning för alla de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst de nyanlända med låg utbildning. För även om det råder stor oenighet om det krävs låglönejobb, eller om avtalsenliga löner ska gälla så verkar alla överens om att jobben behövs. Men vad handlar det om för jobb egentligen, i ett samhälle som blir alltmer specialiserat? Går det att återinföra jobb som försvunnit, eller finns det nya arbetsuppgifter att ta itu med. Hör bland andra Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare och ekonomisk historiker.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578