Sök

Vilka är Jörnmarks framtidsbilder

Nyheter
Företagandets villkor, Foto

Vilka är Jörnmarks framtidsbilder – Värmlands Folkblad

Intervju med Jan Jörnmark.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578