Sök

Vilka dygder skapade LM Ericsson?

Nyheter
Dygder, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Rasmus Nykvist, Virtues in Entrepreneurship

Boken <i>Virtues in Entrepreneurship</i> handlar om företagsetik som långsiktigt leder till växande företag och mänsklig blomstring, och även skapar respekt för företagares samhällsinsats. I tio empiriska och teoretiska bidrag analyseras vad som utmärker ekonomiskt beslutsfattande i framgångsrika företag. Vad krävs i form av arbetsinsats, omdöme, risktagande, uthållighet, samarbetsförmåga och andra färdigheter för att långsiktigt lyckas som entreprenör?

I Rasmus Nykvist kapitel analyseras dygderna hos Lars Magnus och Hilda Ericsson vid skapandet av företaget LM Ericsson. Se Rasmus berätta mer

Köp boken Virtues in entrepreneurship (red Nils Karlson, Mikolaj Norek och Karl Wennberg) här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578