Vilka dygder skapade LM Ericsson?


Typ: Ratio TV
2015-09-01

Boken <i>Virtues in Entrepreneurship</i> handlar om företagsetik som långsiktigt leder till växande företag och mänsklig blomstring, och även skapar respekt för företagares samhällsinsats. I tio empiriska och teoretiska bidrag analyseras vad som utmärker ekonomiskt beslutsfattande i framgångsrika företag. Vad krävs i form av arbetsinsats, omdöme, risktagande, uthållighet, samarbetsförmåga och andra färdigheter för att långsiktigt lyckas som entreprenör?

I Rasmus Nykvist kapitel analyseras dygderna hos Lars Magnus och Hilda Ericsson vid skapandet av företaget LM Ericsson. Se Rasmus berätta mer

Köp boken Virtues in entrepreneurship (red Nils Karlson, Mikolaj Norek och Karl Wennberg) här.