Sök

Vilka småföretag tjänar på att rekrytera spetskompetens?

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Magnus Lodefalk, Nationalekonomi, Örebro universitet, Produktivitet

För små och medelstora företag kan rekrytering av lednings- och specialistkompetens från mer produktiva företag vara ett sätt att växa snabbare. Särskilt som små företag ofta ligger efter inom sin bransch. Men hur förmår den mottagande miljön i det rekryterande företaget ta emot och tillgodogöra sig den kunskap som den nyrekryterade bär med sig?

Med hjälp av mikrodata från SCB för alla svenska små- och medelstora företag och deras anställda undersöker Magnus Lodefalk och Aili Tang detta. Mer specifikt undersöker forskarna hur företagens vinst av att anställa i form av ökad produktivitet påverkas av det mottagande företagets befintliga kunskap i form av välutbildad arbetskraft, forskning och utveckling och kunskapsintensitet i branschen.

Forskarna finner att SMEs som har högre kunskapsnivå i ingångsläget verkar tjäna mest på att rekrytera extern kompetens. Även bland de som ligger efter i sin bransch verkar de företag som har en mer välutbildad arbetskraft tjäna mer på att rekrytera extern kompetens.

Läs mer om den kommande artikeln The impact of hiring top workers on productivity: what is the role of absorptive capacity?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578