Sök

Vilket EU vill de ha?

Nyheter
EU, Företagandets villkor

Vilket EU vill de ha? – En granskning av Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokratern och Vänsterpartiet.

Karin Svanborg-Sjövall och Andreas Johansson Heinö hänvisar till Nils Karlsons text EU:s Janusansikte i en ny rapport om Europapolitik. (http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/timbro_vilket_eu_sattning_klar3.pdf)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578