Sök

Vilket EU vill vi ha?

Nyheter
Effekt, EU, Företagandets villkor

Vilket EU vill vi ha? – Sydsvenska dagbladet

Sydsvenskans ledarsida hänvisar till Patrik Tingvalls, Daniel Halvarssons och Ari Kokkos forskning om EU-medlemskapets effekter på svensk ekonomi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578