Sök

Webbinarium: Medarbetares inflytande och delaktighet – i praktiken

Nyheter
Arbetsmarknad, Charlotta Stern, MBL, medarbetarinflytande

När medbestämmandelagen antogs 1976 såg arbetslivet och arbetsplatserna annorlunda ut. Då stod demokratifrågan högt på dagordningen och lokala fackklubbar var norm. I dag är medarbetarna rörligare och fackklubbarna mer sällsynta. Så hur fungerar medbestämmandet i praktiken 45 år senare?

Under ett webbinarium den 19 augusti som samarrangerades tillsammans med Sveriges HR-förening presenterade Lotta Stern, professor i sociologi, tillsammans med Carl Alm, forskningsassistent, en enkätstudie i vilken de undersökt hur HR-medarbetare upplever efterfrågan på inflytande och delaktighet bland medarbetare i sina organisationer.

  • Se de PPT-bilder som Stern och Alm presenterade under seminariet här.
  • Rapporten kommer att publiceras vid ett senare tillfälle, bland annat för att inkorporera kommentarer som lyftes under seminariet. Alla som var anmälda till seminariet kommer att få ett exemplar mailat till sig.

Under seminariet medverkade Daniel Falk, förhandlingschef industrisektorn, Sveriges Ingenjörer, och Hanna Byström, förhandlingschef Innovationsföretagen. Seminariet modereras av Lena Bjurner, generalsekreterare för Sveriges HR-förening.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578