Sök

Webbinarium: Tillväxt och hållbarhet? Vägar framåt

Nyheter
Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, Jonas Grafström, klimat, miljö

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt (1990-2018) har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent. Konsumtionen av el, vatten och energi har effektiviserats rejält. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner, i många fall med mer än en halvering.

Men räcker det? Andra siffror pekar definitivt åt fel håll. Vilka lärdomar finns att dra från den utveckling som har setts på de positiva områdena? Vad kan politiker och företagare göra för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt? Vilken roll har ny teknik och nya kompetenser?

Det diskuterades under ett webbinarium den 3 februari. Ratioforskarna Jonas Grafström och Christian Sandström presenterade sin studie Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige. Lena Ek, ordförande Södra och tidigare miljöminister (C), Lina Håkansdotter, avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, och Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson och tidigare miljöminister (MP), diskuterade gjorda erfarenheter och vägar framåt.

Webbinariet finns att se i efterhand här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578