WWWForEurope Newsletter 2/2015


Typ: Aktuellt
2015-04-25

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I det andra nyhetsbrevet för 2013 sammanfattas den senaste tidens forskning inom ramen för projektet.

Hämta nyhetsbrevet här.