WWWForEurope Newsletter 2/2016


Typ: Aktuellt
2016-03-30

Ratio har medverkat i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I projektets sista nyhetsbrev summeras projektet och dess avslutande aktiviteter.