Sök

WWWForEurope Newsletter 2/2016

Nyheter
Arbetsmarknad, EU, Välfärd, WWWforEurope

Ratio har medverkat i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I projektets sista nyhetsbrev summeras projektet och dess avslutande aktiviteter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578