WWWForEurope Newsletter 4/2015


Typ: Aktuellt
2015-09-25

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I årets fjärde nyhetsbrev presenteras forskning inom projektet. Projektets slutkonferens i Bryssel den 25:e februari annonseras även.