Sök

Nyhetsbrev 3 2013 – WWWforEurope

Nyheter
Företagandets villkor, Tillväxt, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. Efter 18 månaders forskning har projektet genomfört sin första konferens med aktuella forskningsresultat.

I nyhetsbrev 3 2013, finns mer information om forskningsprogressen, liksom framtida milstoplar.

Hämta nyhetsbrevet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578