WWWForEurope Newsletter 1/2015


Typ: Aktuellt
2015-02-27

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I årets första nyhetsbrev 2015 sammanfattas aktuell forskning inom projektet. Ett antal vetenskapliga konferenser utlyses även.