Sök

Yrkes-VM i São Paulo

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Praktisk kompetens, Skolverket, Svenskt Näringsliv

Mellan 11 och 16 augusti arrangeras Worldskills, Yrkes-VM, i São Paulo, Brasilien. På plats i São Paulo finns 1 200 tävlande ungdomar som tävlar i ett 50-tal yrken. Totalt är 57 länder representerade och Worldskills är ett av världens största arrangemang. Sverige representeras av 29 ungdomar vilka ingår i Yrkeslandslaget, Worldskills-Sweden.

Utöver deltagarna finns en delegation på plats vilken består av representanter för olika organisationer med direkt intresse för yrkesutbildningen i Sverige. Flertalet av arbetsgivarorganisationerna, som ingår i referensgruppen för Kompetens för tillväxt, finns på plats. På plats i Brasilien finns även fackliga organisationer och företrädare för Skolverket och utbildningsdepartementet. 2016 arrangeras Yrkes-EM, Euroskills i Göteborg (30/11-4/12).

Bakom det svenska Yrkeslandslaget står Worldskills Sweden. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO, Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag. Målet med Worldskills är att höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkesutbildning inom bl. a. bygg, industri, teknik, it och service. I forskarnätverket som är kopplat till Wordskills Sweden ingår Ratios forskare Alexandru Panican och Jonas Olofsson.

Följ arrangemanget live

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578