Search

Rasmus Nykvist

Ph.D.

Employees

Nykvist's research in keywords: digitalisering, industrial transformation, regulatory change, strategi

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Han disputerade i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Christina Öberg och Mirko Ernkvist.

Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Örebro universitet, Rasmus Nykvist

Bankgiro: 512-6578