Search

Rasmus Nykvist

Ph.D.

Employees

Nykvist's research in keywords: digitalisering, industrial transformation, regulatory change, strategi

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Han disputerade i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Christina Öberg och Mirko Ernkvist.

Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Örebro universitet, Rasmus Nykvist

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578