Sök

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Vetenskapliga seminarier, panelsamtal med experter och intervjuer med internationella forskare.

RatioTV
Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023
Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?
Webbinarium - Tillit och delaktighet på jobbetWebbinarium - Tillit och delaktighet på jobbet
Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023
Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?
Webbinarium - Tillit och delaktighet på jobbetWebbinarium - Tillit och delaktighet på jobbet
Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023Perspektiv på avtalsrörelsen - Seminarium 12 januari 2023
Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?
Webbinarium - Tillit och delaktighet på jobbetWebbinarium - Tillit och delaktighet på jobbet

Enkelt för dig att möta Ratios forskare.

Här hittar du seminarier, externa föreläsningar och kontaktuppgifter till våra forskare. Passa på att ta del av vår senaste forskning genom Aktuell Expert där medarbetare berättar om sitt arbete inom ett aktuellt ämne.

Möt våra forskare

Unga forskare - ett nätverk med över 140 alumner

En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger. Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter på avancerad nivå, doktorander och Post Docs som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios forskningsområden.

Unga forskare
Border frame
Border frame

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578