Stipendium för unga forskare

Välkommen att söka Ratios stipendium för Unga Forskare. Stipendiet är till för dig som är doktorand eller nydisputerad och vill skaffa dig nya erfarenheter och kompetenser inom ramen för Ratios forskningsprofil. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd till en utlandsvistelse, finansiering för att delta vid en vetenskaplig konferens eller möjligheter att läsa specifika kurser vid utländskt lärosäte.

Ansökningar från Ratios alumner är särskilt välkomna men vi är också intresserade av att stödja dig som vill stärka din profil på ett sätt som knyter an till Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Berätta om dig själv och dina ändamål med stipendiet, bifoga cv samt relevanta och representativa publikationer. Tidigare års stipendiater har fått medel på mellan 10 000 och 50 000 kronor beroende på behov.

Ansök här innan den 14 maj!

Du kan även läsa mer om stipendiet i Ratios verksamhetsberättelse

För ytterligare information eller frågor, kontakta Jonas Grafström via epost: jonas.grafstrom@ratio.se