Forskare

På Ratio samarbetar nationalekonomer, företagsekonomer, jurister, ekonomhistoriker, teknologer, sociologer, filosofer med flera inom stora forskningsprogram och fristående projekt.