Publikationer

Ratios viktigaste uppdrag är att utveckla ny kunskap och göra den tillgänglig. Forskarnas resultat publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med hög kvalitet. Dessa resultat först granskats av Ratio och forskare runt om i världen.

0 Resultat