Forskningsprojekt

Ratio bedriver forskning inom de tre områdena arbetsmarknad, konkurrenskraft och klimat och miljö.

Forskningens innehåll ska vara relevant för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar för bättre beslut. Inom forskningsområdena arbetar en grupp forskare från flera vetenskapliga discipliner för att belysa problem och utmaningar från olika perspektiv. Även fristående projekt bedrivs med tvärvetenskaplig ansats.

2017-2022 organiserades och finansierades arbetsmarknadsforskningen som ett program, läs mer om det här.