Sagt om boken

”Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur politiska styrmedel och ny teknik har minskat miljöbelastningen på flera sätt. Författarna inger en befriande optimism samtidigt som enorma utmaningar kvarstår, inte minst hur teknik tillsammans med andra insatser kan hantera klimatfrågan.”

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer

”With this excellent book, Grafström and Sandström show us that the phenomenon of getting more from less is a widespread one. We can’t become complacent, but their work highlights that we should be optimistic, because we now know how to improve both the human condition and the state of Nature at the same time.”

Andrew McAfee, forskare och författare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT)

”Sambandet mellan miljö och tillväxt har diskuterats livligt alltsedan Thomas Robert Malthus år 1798 publicerade sin bok An Essay on the Principle of Population. Den tes Malthus, drev var att om inga åtgärder vidtas skulle populationstillväxten leda till fattigdom, sjukdomar och hungersnöd. En mer generell variant av denna tes, som har drivits i modern tid är, att ekonomisk tillväxt oundvikligen leder till katastrofal miljöförstöring och att vi tömmer ut våra naturresurser. I skriften ”Mer för mindre”, författad av Jonas Grafström och Christian Sandström, ställs frågan om det verkligen är så att ekonomisk tillväxt nödvändigtvis leder till ökad förbrukning av naturresurser och ökad miljöförstöring. Det svar man ger, baserat på empiriska data, är att det nödvändigtvis inte är fallet. Tvärtom visar man med svenska data att förbrukningen av många naturresurser och de flesta utsläpp minskat över tid i Sverige, trots en ökad befolkning och hög ekonomisk tillväxt. För de som är intresserade av frågor kring tillväxt och miljö så rekommenderar jag verkligen denna skrift. På ett lättförståeligt sätt behandlas och belyses ett antal områden som är centrala för att få faktabaserad bild av hur sambandet mellan tillväxt och miljö ser ut i Sverige.”

Runar Brännlund, professor i miljöekonomi, Umeå Universitet

”Grafströms och Sandströms bok visar på ett övertygande sätt hur samspelet mellan investeringar i industriell teknikutveckling, regleringar och kundernas
förändrade efterfrågan har gjort det möjligt att förena ekonomisk tillväxt och minskad miljöpåverkan på många områden. Även om det finns mycket kvar att göra på miljöområdet stämmer resultaten till försiktig och välbehövlig optimism”

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

”Boken visar att ekonomisk tillväxt mycket väl går att förena med hållbarhet. Tack vare tekniska framsteg har Sverige kunnat minska miljöpåverkan på många områden samtidigt som vi har ökat vårt välstånd. Den här boken ger hopp för framtiden. Inom basindustrin vet vi att viktiga miljösatsningar går hand i hand med tekniska innovationer och framgångsrika företag. Det är bra business helt enkelt.”

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

”Den här boken påminner oss att det enda som ger hållbarhet i företag och i ekonomin på sikt är ständig förnyelse. Vi har kommit långt, kanske längre än vi insett, vilket inger hopp och manar oss att fortsätta skapa vår framtid.”

Lovisa Hamrin, ägare och arbetande ordförande i Herenco AB

”Samspelet mellan tillväxt och miljö är en av vår tids viktigaste frågor. Med mängder av data och fördjupande analyser pekar Grafström och Sandströms bok ut mönster och samband som många inte känner till. Den borde vara obligatorisk julläsning för beslutsfattare inom politik och näringsliv.”

Robert Falck, vd och grundare av Einride

”Tanken att skapa mer för mindre är det som driver varje företagare, ingenjör eller ekonom med självaktning jag kommit i kontakt med. Jonas Grafström och Christian Sandström visar nu med föredömlig tydlighet hur denna drivkraft skapat stor ekonomisk välfärd genom att hushålla med och förädla knappa resurser. Rapporten visar med klara fakta att företagande och dess dygder skapat vinster inte bara till ägare, anställda och konsumenter utan även gynnat den miljö vi alla delar.”

Sven Sahle, styrelseordförande och huvudägare, Swedish Stirling AB

Sagt i media

Urval

Rapporten visar ändå på värdet av att kombinera en ambitiös miljöpolitik med ett konkurrensutsatt och dynamiskt affärsliv för att både kunna minska utsläpp och få det materiellt bättre. Sverige borde även framöver kunna leda en sådan utveckling.

DN Ledare 19 maj, 2020

Tron om att vi inte kan hindra klimatförändringarna inom nuvarande samhällssystem är utbredd, men den gör lätt att man känner sig handlingsförlamad. Därför är det uppfriskande att läsa Grafström et al. i senaste numret av Ekonomisk Debatt (7/2020). De går igenom samspelet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan under de senaste decennierna. Och mycket går åt rätt håll.

Eva Forslund, Upsala Nya Tidning 15 november, 2020

Men som såväl McAfee som Grafström och Sandström visar är det först i kombination med teknisk utveckling och ekonomiska drivkrafter som samhället på bred front kan trycka tillbaka miljöhot, skadlig verksamhet och ökad resursanvändning. Tillväxten kan hjälpa oss att få mer för mindre – att bli rikare, samtidigt som vi minskar påverkan på planeten.

Joakim Broman, LNB/Hallandsposten 2 december, 2020

I Ratios nylanserade bok ”Mer för mindre?” visar forskarna Jonas Grafström och Christian Sandström hur teknisk innovation på område efter område har lyckats skapa mer välstånd med mindre resurser. Sedan 1990 har Sveriges ekonomi nästan fördubblats, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 27 procent.

Susanna Silfverskiöld, SvD 3 december, 2020

Boken visar att ekonomisk tillväxt och högre välstånd går att förena med lägre miljöbelastning.

Jakob Styrenius, Norrköpings tidningar, 3 december, 2020

Tillväxt är alltså inte mer av allt. Det är att skapa större värde med samma resurser eller att skapa samma värde med mindre resurser, på längre sikt är det faktiskt både och; mer för mindre alltså. Som ekonomerna Jonas Grafström och Christian Sandström visar i en rykande färsk bok från Ratio – ”Mer för mindre?” – har utvecklingen i Sverige blivit mer och mer hållbar.

Patrik Strömer, Corren, 22 december, 2020

I den nya boken ”Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige” visar forskarna Christian Sandström och Jonas Grafström tydligt att det går att kombinera bättre levnadsvillkor, konsumtion och samtidigt få ned utsläppen, och att Sverige är ett konkret bevis på det.

Benjamin Dousa, SvD, 3 januari, 2021

I boken ”Mer för mindre?” (2020) pekar författarna på att utsläppen sedan 1990 har minskat med 27 procent samtidigt som BNP ökat med 85 procent. Produkter, teknologi och energi har blivit allt renare. Utsläppen från inrikes transporter har under samma period minskat med nära 20 procent och lika mycket för industrin. Det finns ett inneboende intresse hos näringslivet att nyttja sina resurser smartare och effektivare.

Ellen Gustafsson, Dagens industri, 5 februari, 2021

[H]är finner man en guldgruva av värdefull information trots det kortare formatet. Materialet är särskilt aktuellt i dessa turbulenta tider, och böcker som dessa är viktigare än någonsin förut.

Nabil, grundare 1MiljonBoktips.se