Search

Karl Hatt

Kontorschef och biträdande kommunikationschef

Employees

Karl Hatt är ansvarig för kontor och evenemang.

Forska hos Ratio, Politisk förändring

Bankgiro: 512-6578