Search

Kristoffer Sundström

Associate Researcher

Associate researcher

Kristoffer Sundström är doktorand i nationalekonomi vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet. Han är även associerad forskare vid Ratio.

associerad-forskare, Kristoffer Sundström, Nationalekonomi

Bankgiro: 512-6578