Search

Är lärlingsutbildning svaret?

PublicationBook chapter
Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt, Lärlingsutbildning, Ungdomsarbetslöshet, Yrkesutbildning

Olofsson, J. (2014). “Är lärlingsutbildning svaret?” In Panican, A. (Eds.), Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv (pp. 65-84). Stockholm: Dialogos Förlag.

Based on content

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege
ReportsPublication
Olofsson, J.
Publication year

2015

Published in

Kompetens för tillväxt

Abstract

Teknikcollege en bättre modell för en ny yrkesutbildning än lärlingsutbildning. Det konstaterar Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, som i rapporten sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till.

Det finns ett växande missnöje med yrkesutbildningarna, som fortsätter att förlora attraktionskraft från såväl elevernas sida som företagens, konstaterar Jonas Olofsson.

– Teknikcollege är en bra modell för en ny yrkesutbildning inom gymnasieskolan, där arbetsmarknadens parter samverkar tillsammans med företag och skolor. Det talar för både uthållighet och utvecklingsförmåga. Denna modell, som växer fram underifrån, tillgodoser behovet av framtida kompetens med andra kvalifikationskrav, kombinerat med arbetsplatsförlagt lärande, bättre än andra alternativ, säger Jonas Olofsson.

Parterna tar i Teknikcollege gemensamt ansvar för innehållet i utbildning, som utformas tillsammans med utbildningsanordnarna och företagen. I vissa fall är företagen också utbildningsanordnare. Även synen på färdigutbildning måste förändras från att ensidigt fokusera på arbetsfärdigheter till bredare social förmågor. Framför allt behövs starkare inslag av kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande.

Att Teknikcollege-modellen är efterfrågestyrd gör lärandet utvecklingsinriktat snarare än anpassningsinriktat. Arbetslivets förutsättningar är starkt förändrade och en framtida yrkesutbildning måste motsvara andra kvalifikationskrav. Medarbetarna måste vara mer flexibla och mångfaldigt kompetenta. En modern yrkesutbildning måste omfatta allmänna ämneskunskaper, odla förmågan till kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Därför är det viktigt att parter och företag är med i utformningen av programmen.

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege
RapporterPublication
Olofsson, J.
Publication year

2015

Published in

Kompetens för tillväxt

Abstract

Teknikcollege en bättre modell för en ny yrkesutbildning än lärlingsutbildning. Det konstaterar Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, som i rapporten sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till.

Det finns ett växande missnöje med yrkesutbildningarna, som fortsätter att förlora attraktionskraft från såväl elevernas sida som företagens, konstaterar Jonas Olofsson.

– Teknikcollege är en bra modell för en ny yrkesutbildning inom gymnasieskolan, där arbetsmarknadens parter samverkar tillsammans med företag och skolor. Det talar för både uthållighet och utvecklingsförmåga. Denna modell, som växer fram underifrån, tillgodoser behovet av framtida kompetens med andra kvalifikationskrav, kombinerat med arbetsplatsförlagt lärande, bättre än andra alternativ, säger Jonas Olofsson.

Parterna tar i Teknikcollege gemensamt ansvar för innehållet i utbildning, som utformas tillsammans med utbildningsanordnarna och företagen. I vissa fall är företagen också utbildningsanordnare. Även synen på färdigutbildning måste förändras från att ensidigt fokusera på arbetsfärdigheter till bredare social förmågor. Framför allt behövs starkare inslag av kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande.

Att Teknikcollege-modellen är efterfrågestyrd gör lärandet utvecklingsinriktat snarare än anpassningsinriktat. Arbetslivets förutsättningar är starkt förändrade och en framtida yrkesutbildning måste motsvara andra kvalifikationskrav. Medarbetarna måste vara mer flexibla och mångfaldigt kompetenta. En modern yrkesutbildning måste omfatta allmänna ämneskunskaper, odla förmågan till kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete. Därför är det viktigt att parter och företag är med i utformningen av programmen.

Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv
ReportsPublication
Olofsson, J.
Publication year

2014

Published in

Kompetens för tillväxt

Abstract

Rapporten analyserar vad de senaste förslagen till förändringar av den svenska yrkesutbildningsmodellen ställer för krav på staten, partsorganisationerna och berörda utbildningsmyndigheter.

En bakomliggande fråga är hur regler och institutioner bör påverkas för att underlätta ett ökat engagemang – och kvalitetssäkring – i arbetsplatsförlagt lärande. Hur får en incitamentsstrukturer hos de centrala aktörerna ska som främjar utvecklingen av kvalificerad lärlingsutbildning?

En av de stora uppgifterna för den framtida yrkesutbildningen framstår vara samverkan mellan skola och arbetsliv.

Show more