Search

Den rastlösa välfärdsmänniskan: tidsbrist i överflöd

PublicationBook
Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm

Abstract

Ratio Förlag presenterar en nyutgåva Staffan Burenstam Linders klassiker “Den rastlösa välfärdsmänniskan. Tidsbrist i överflöd – en ekonomisk studie” som utkom första gången 1969. Boken, som snabbt blev en internationell bestseller och översattes till elva språk, är en modern klassiker med dagsaktuell relevans.

Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Tidsbrist är ett av nutidens största gissel. Trots att det rimligen borde vara tvärtom. Borde inte det ökade välståndet leda till att vi får ökad tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation? Denna paradox är utgångspunkten för Staffan Burenstam Linders briljanta analys.

Staffan Burenstam Linder (1931-2000) var professor i nationalekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var även riksdagsledamot, förste vice ordförande för Moderaterna, handelsminister i 1970-talets borgerliga regeringar samt ledamot av Europaparlamentet. Dessutom var han ordförande i riksbanksfullmäktige.

Burenstam Linder, S. (2008). Den rastlösa välfärdsmänniskan: Tidsbrist i överflöd – en ekonomisk studie. Stockholm. Ratio Förlag.

Gary S. Becker, professor vid University of Chicago, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne samt god vän till Staffan Burenstam Linder, har skrivit en ny introduktion till denna utgåva. Docent Nils Karlson, VD Ratio, har skrivit ett förord.

Based on content

Technological Change and Industrial Transformation
BookPublication
Long, V. & Holmén, M.
Publication year

2021

Published in
Abstract

Industrial transformation is a research and teaching field with a focus on the phenomenon and mechanisms of industrial development and renewal. It concerns changes in economic activities caused by innovation, competition and collaboration, and has a rich heritage of evolutionary economics, institutional economics, industrial dynamics, technology history and innovation studies. It borrows concepts and models from the social sciences (sociology, history, political sciences, business/management, economics, behavioural sciences) and also from technology and engineering studies.
In this book, the authors present the key theories, frameworks and concepts of industrial transformation and use empirical cases to describe and explain the causes, processes and outcomes of transformation in the context of digitalization and sustainability. They stress that industrial transformation consists both of Darwinian “survival of the fittest” selection, and of intentional pursuits of innovation, and of industrial capabilities creation. The work argues that managing the global trends of transformation is not only about new technology and innovation: existing institutional settings and dynamic interactions between technological change, organizational adaptation and economic activities also have a profound impact on future trajectories.
The areas under investigation are of great relevance for strategic management decisions and industrial and technology policies, and understanding the mechanisms underlying transformation and sustainable growth.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Moderna tider 4.0
BookPublication
Grafström, J.
Publication year

2020

Abstract

Vi är många som närmar oss ett vägval: antingen kan vi börja på en yrkesväg som leder till guld och gröna skogar, eller fortsätta trampa en allt smalare och allt mer eftersatt stig. Den här boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad det är som förändras i Sverige och världen idag, vad vi kan lära oss av historiska omställningar och vilka branscher som kan påverkas, blomstra – eller dö.

Oavsett om det är teknologisk utveckling eller oförutsedda globala händelser som orsakar branschförändringar är en sak klar: förändringarna sker snabbt. Många kommer inte hinna med tåget. Det här är guiden till framtidens yrken för dig som inte vill bli kvar på perrongen.

Show more