Search

The Evolutionary Analysis of Economic Policy

PublicationBook
Företagandets villkor, Hayek, Institutionell ekonomi, Joseph Schumpeter, Kreativ förstörelse, Pavel Pelikan

Abstract

This important book analyses evolutionary approaches to economic policy. Its main purpose is to explore the policy implications of evolutionary economics, in particular of approaches inspired on the one hand by Schumpeter and revived by Nelson and Winter which deal with industrial evolution under constant institutions and, on the other hand, of approaches inspired by Hayek and North, which analyse the ways in which institutions themselves evolve.

Pelikan, P. & Wegner, G. (Eds.) (2003). The Evolutionary Analysis of Economic Policy. Cheltenham: Edward Elgar.

Based on content

The Evolutionary Analysis of Economic Policy
BokPublication
Pelikan, P. & Wegner, G.
Publication year

2003

Abstract

This important book analyses evolutionary approaches to economic policy. Its main purpose is to explore the policy implications of evolutionary economics, in particular of approaches inspired on the one hand by Schumpeter and revived by Nelson and Winter which deal with industrial evolution under constant institutions and, on the other hand, of approaches inspired by Hayek and North, which analyse the ways in which institutions themselves evolve.

Technological Change and Industrial Transformation
BookPublication
Long, V. & Holmén, M.
Publication year

2021

Published in
Abstract

Industrial transformation is a research and teaching field with a focus on the phenomenon and mechanisms of industrial development and renewal. It concerns changes in economic activities caused by innovation, competition and collaboration, and has a rich heritage of evolutionary economics, institutional economics, industrial dynamics, technology history and innovation studies. It borrows concepts and models from the social sciences (sociology, history, political sciences, business/management, economics, behavioural sciences) and also from technology and engineering studies.
In this book, the authors present the key theories, frameworks and concepts of industrial transformation and use empirical cases to describe and explain the causes, processes and outcomes of transformation in the context of digitalization and sustainability. They stress that industrial transformation consists both of Darwinian “survival of the fittest” selection, and of intentional pursuits of innovation, and of industrial capabilities creation. The work argues that managing the global trends of transformation is not only about new technology and innovation: existing institutional settings and dynamic interactions between technological change, organizational adaptation and economic activities also have a profound impact on future trajectories.
The areas under investigation are of great relevance for strategic management decisions and industrial and technology policies, and understanding the mechanisms underlying transformation and sustainable growth.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Show more