Search

Financial crises and industrial development: The new Swedish model

PublicationBook chapter
Andreas Stephan, Finanskris, Företagandets villkor, Industri, Svenska modellen

Abstract

As a small export-oriented country Sweden’s economy is more exposed to international economic crises than larger economies are. Compared to many other countries’ economies, Sweden’s economy recovered quickly from the last financial crisis of 2008/2009. Domestic banks did not experience severe trouble nor did government deficits increase to irresponsible levels. The long-term negative trend of employment in the manufacturing industry accelerated during the crisis, but has also recovered to some extent, thanks to a positive productivity growth which is among the highest in Europe.

The foremost reason that Sweden mastered the last crisis better than most other European countries is that Sweden learned from her experience with the severe financial crisis 15 years before. Since the crisis in the 1990s, there have been ongoing discussions about how to reform Sweden and how to make it less vulnerable to future crises. Many reforms have been implemented since the mid-1990s in almost all areas of the welfare state. Major actors in Sweden, in response to the previous crisis, have identified the importance of having positive industrial relations. The manufacturing sector is seen as one of the main pillars of the national wealth in Sweden. Because it is so important for the Swedish economy, labor market parties have agreed to take a long-term perspective to secure Sweden’s international industrial competiveness. This shows that also the new Swedish model is heavily rooted in the long-standing Swedish tradition of consensus-based labor market models.

Stephan, A. (2015). “Financial crises and industrial development: The new Swedish model”. In F. Gerlach, M. Schietinger, & A. Ziegler (Eds.), A strong Europe – but only with a strong manufacturing sector: Policy concepts and instruments in ten EU member states (pp. 276-295). Düsseldorf: Schüren Verlag.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv
ReportsPublication
Stern, C. & Paulsson, E.
Publication year

2019

Published in

Arbetsmarknadsprogrammet

Abstract

I denna intervjustudie om arbetsmarknadens parters erfarenheter av medarbetaravtal undersöks hur parterna upplever att medarbetaravtal fungerar samt om avtalsformen är bättre lämpad för framtidens utmaningar än traditionella kollektivavtal. Förändringar på arbetsmarknaden sätter den svenska kollektivavtalsmodellen på prov. Kollektivavtalens uppdelning mellan ”arbetare” och ”tjänstemän”, liksom uppdelningen mellan ”tjänstemän” och ”akademiker” kan tänkas upprätthålla murar där gränser i praktiken allt oftare överskrids. I denna kontext är medarbetaravtal en innovation som utmanar befintliga spelregler. Den här rapporten syftar till att studera hur en sådan innovation fungerar i praktiken. Den underliggande frågan är huruvida historiska spår är så upptrampade att de hindrar kollektivavtalens utveckling. Vår intervjuundersökning visar att medarbetaravtal är en ovanlig avtalsform i Sverige, och parternas berättelser om avtalen tyder på att medarbetaravtal fungerar relativt väl när det väl är på plats. I det stora hela råder samsyn mellan parterna om fördelarna respektive utmaningarna med gemensamma avtal. Det råder också samsyn kring framtiden som man inte tror kommer att präglas av medarbetaravtal.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578