Search

Do Green Subsidies Increase Employment?

PublicationReports
Emma Heikensten, Företagandets villkor, Gröna subventioner, London School of Economics, Sysselsättning
Do Green Subsidies Increase Employment
Download

Abstract

All across the globe there is an increasing focus on policy design to reduce climate change. In Sweden billions of Swedish kroner (SEK) are spent on subsidies to private firms with the purpose of contributing to a greener economy. However, rigorous econometrical evaluations of such programmes are limited. This paper aims to fill that gap by analysing the effects of 13 subsidy schemes set up to stimulate green growth. Between 2001 and 2009, 129 firms participated in one or several of these schemes. The total amount of money distributed amounted to over 1,3 billion SEK. Since the programmes aim to increase sustainable growth, effects on employment are in focus. By conducting a propensity score matching (PSM) followed by a set of different econometrical models, it is concluded that the subsidy schemes have insignificant or very small effects on employment.

Heikensten, E. (2013). Do Green Subsidies Increase Employment? [MSc thesis] London: London School of Economics.

Based on content

Do Green Subsidies Increase Employment?
RapporterPublication
Heikensten, E.
Publication year

2013

Abstract

All across the globe there is an increasing focus on policy design to reduce climate change. In Sweden billions of Swedish kroner (SEK) are spent on subsidies to private firms with the purpose of contributing to a greener economy. However, rigorous econometrical evaluations of such programmes are limited. This paper aims to fill that gap by analysing the effects of 13 subsidy schemes set up to stimulate green growth. Between 2001 and 2009, 129 firms participated in one or several of these schemes. The total amount of money distributed amounted to over 1,3 billion SEK. Since the programmes aim to increase sustainable growth, effects on employment are in focus. By conducting a propensity score matching (PSM) followed by a set of different econometrical models, it is concluded that the subsidy schemes have insignificant or very small effects on employment.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more