Search

Similar content

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Ratio Working Paper No. 337 Wage Setting as a Discovery Process
Working paperPublication
Stern, C.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Local wage setting is when companies in their collective agreements with unions formulate local rules for determining wage increase criteria, in contrast to central wage setting where the industry agreement specify the rules for all companies covered. HR-managers should promote local wage practices more than they currently do. I identify reasons behind HR-managers (and unions) skepticism towards local wage practices and go on to argue that in the end a local wage practice will be better organizational-practice because it will develop organization specific knowledge and this will promote discovery and develop organizational integrity. Hence, HR-managers should embrace local wage practices because it is good for the organization, although it means more work and higher demands on the managers themselves. The social outcome of local wage practices is that firm-specific explorations in HR-management schemes is HR-intrapreneurship which in combination with competition is likely to foster inter-organizational learning and stronger firms.

Working Paper No. 334 Stockholm City’s Elderly Care and Covid19: Interview with Barbro Karlsson
Working paperPublication
Stern, L. & Klein, D. B.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Upwards of 70 percent of the Covid19 death toll in Sweden has been people in elderly care services (as of mid-May 2020). We summarize the Covid19 tragedy in elderly care in Sweden, particularly in the City of Stockholm. We explain the institutional structure of elderly care administration and service provision. Those who died of Covid19 in Stockholm’s nursing homes had a life-remaining median somewhere in the range of 5 to 9 months. Having contextualized the Covid19 problem in City of Stockholm, we present an interview of Barbro Karlsson, who works at the administrative heart of the Stockholm elderly care system. Her institutional knowledge and sentiment offer great insight into the concrete problems and challenges. There are really two sides to the elderly care Covid19 challenge: The vulnerability and frailty of those in nursing homes and the problem of nosocomial infection—that is, infection caused by contact with others involved in the elderly care experience. The problem calls for targeted solutions by those close to the vulnerable individuals.

Show more

Bankgiro: 512-6578