Search

Marknad och moral – en antologi

PublicationBook
Daniel Klein, Deirdre McCloskey, Dygder, Företagandets villkor, Marknadsekonomi, Moral, Niclas Berggren

Abstract

Book in Swedish. Translated title: Markets and Morality

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har förändrad lagstiftning?

I Marknad och moral – en antologi presenterar fyra världsledande forskare sin syn på hur marknader kan – och inte kan – betraktas som moraliska. Steven Shavell analyserar hur lagar och moraluppfattningar på ett kompletterande sätt ger människor incitament att agera på ett sätt som också gynnar samhället i stort. Viktor Vanberg diskuterar hur marknader påverkas av det institutionella ramverk, den lagstiftning, som omger dem. Daniel Klein tar upp frågan om företag tenderar att bedra sina kunder eller om marknader snarare stimulerar mekanismer som säkerställer god kvalitet och säkerhet. Deirdre McCloskey, till sist, argumenterar för att ekonomisk verksamhet (och analys) behöver ett vidgat perspektiv: från egenintresse och rationalitet till att också omfatta dygder och rentav kärlek.

Ett genomgående budskap är att marknader i hög grad får sin karaktär och genererar konsekvenser beroende på hur de formella och informella lagar och regler som inramar marknadsekonomin ser ut. När dessa konsekvenser är gynnsamma för de allra flesta är också marknaden moraliskt godtagbar.

Antologin Marknad och moral är skriven inom Ratios forskningsprojekt Marknad, moral, tillit och tillväxt.

Berggren, N. (Eds.) (2008). Marknad och moral – en antologi. Stockholm. Ratio.

Redaktör för boken är docent Niclas Berggren, Ratio. Steven Shavell är professor i rättsekonomi vid Harvard University. Viktor Vanberg är professor i nationalekonomi vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Daniel Klein är professor i nationalekonomi vid George Mason University. Deirdre McCloskey är professor i nationalekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois at Chicago.

Based on content

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?
BookPublication
Sandström, C., Wennberg, K. & Karlson, N.
Publication year

2019

Published in
Abstract

How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program
with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted
interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures,
government waste and rent-seeking.

Instead, innovation policy should focus on supplying the right competencies and on improving the
institutions of the market economy and the general
conditions for enterprise.

Markets rather than bureaucrats are decisive for
innovation, industrial development and growth.

Industrial policy: Political considerations, payoffs, and peculiar incentives
BookPublication
Gustafsson, A
Publication year

2018

Published in
Abstract

This thesis consists of four independent papers. They deal with some aspects of industrial policy, namely public supports to firms that are intended to support innovation and growth at the firm level, using Swedish data. Two papers study the efficiency of current Swedish policies by estimating the effects of subsidies and public loans to firms, respectively.
The results on subsidized firms suggests that there are some positive effects on profits and productivity, but these diminish and disappear over time. The results of public loans are more positive with long lasting effects on productivity and sales but only for smaller firms. Public loans do not lead to an increase in the number of employees in the firms that receive them.
The third paper studies the selection of firms for subsidies and the incentives firms have to seek them. By modeling the decision to seek subsidies as a trade off between producing in the market and seeking grants, the results suggest that firms with low market productivity might self-select into seeking grants. The empirical results are in line with the theoretical predictions.
The final paper studies the incentives that politicians have to implement programs and policies that they know will be inefficient. Since a lack of political action can make the politicians look incompetent, incumbentens have incentives to implement policies even though they know that these will be ineffective, to signal competence towards the voters.

Show more