Search

Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag

PublicationArticle (without peer review)
Aktiebolag, Företagandets villkor, Hanna Almlöf

Almlöf, H. (2014). “Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag”. Ny juridik, 4(2014): 63-79.

Based on content

När dispositiva lagregler blir tvingande
Article (without peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2017

Abstract

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning
Article (without peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2016

Abstract

Aktiebolagsrättsliga studier fokuseras vanligtvis på tillämpningen av rättsliga regler och på bestämmelsernas relationer till varandra. I denna artikel argumenterar jur.dr Hanna Almlöf för nyttan av att rikta större uppmärksamhet mot aktiebolagsrättens utformning, dvs. de regleringstekniker som begagnas av lagstiften. Ökad kunskap om regleringstekniska verktyg kan leda till en djupare förståelse av den rättsliga regleringen och dess potential att uppnå lagstiftningsändamål. Det kan också leda till en större förståelse av hur olika verktyg lämpar sig väl för aktiebolag med en stor respektive liten ägarkrets.

När dispositiva lagregler blir tvingande
Article (without peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2017

Abstract

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Show more