Search

R&D and the Persistence of Profits

PublicationArticle (with peer review)
Daniel Wiberg, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Forskning, Investering, Johan Eklund, Vinst

Abstract

Economic theory tells us that abnormal firm and industry profits will not persist for any significant length of time. Any firm or industry making profits in excess of the normal rate of return, will attract entrants and this competitive process will erode their profits. However, a substantial amount of research has found evidence of persistent profits above the norm. Barriers to entry and exit, is an explanation often put forward to this anomaly. In the absence of, or with low barriers to entry and exit, this reasoning provides little help in explaining why these above-norm profits arise and persist. This paper explores the links between the systematic search for knowledge and the persistence of profits. By investing in R&D (Research and Development) firms may succeed in creating products or services that are preferred by the market and/or find a more cost efficient method of production. Corporations that systematically invest in R&D may, by doing this, offset the erosion of profits and thereby have persistently high profits, which diverge from the competitive return. The paper argues that even in the absence of significant barriers to entry and exit, profits may persist. This can be accredited to a systematic search for knowledge through R&D.

Eklund, J. & Wiberg, D. (2008). “R&D and the Persistence of Profits”. The IUP Journal of Managerial Economics, 6(2), 40-54.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578