Search

The Role of Economists in Liberalizing Swedish Agriculture

PublicationArticle (with peer review)
Avreglering, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jordbrukspolitik, Liberalisering

Abstract

I examine the process that led to major reforms in agriculture in Sweden, culminating in 1990. Economists were largely responsible for putting the issue on the agenda. Using a public choice perspective, they reformulated the debate. Who benefited, who paid, and what were the true costs? The reformulation illuminated an “iron triangleâ€â€”farmers and their interest organizations, politicians, and the bureaucracy. When the new policy coalition gained the initiative, connections and support from the Ministry of Finance were critical, and led to a new will reaching the Prime Minister and finally into the bureaucracy itself, the Ministry of Agriculture. Economists and others overcame the iron triangle. Enlightened discourse played no small role in overcoming resistance.

Lindberg, H. (2007). ”The Role of Economists in Liberalizing Swedish Agriculture.”Econ Journal Watch, 4(2): 213-229.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578