Search

The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies

PublicationReports
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Kompetens för tillväxt, Kristina Nyström, KTH, Matchning
Master_Thesis_Eirini_Zira_20160616
Download

Abstract

The present study explores the relationship between skill mismatch in two main categories, numeracy and literacy, and aggregate productivity as derived from a decomposition of productivity into within-rm productivity and allocative eciency. Skill mismatch is considered a rather persistent phenomenon with long lasting eects in various aspects. In the analysis covered, OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) database was employed for the aggregated indicators of skill mismatch while productivity was measured using ORBIS commercial database. The key findings leveal a strong and negative relationship between skill mismatch in numeracy and productivity, which stems from a negative relationship between the same category and the within-rm labor productivity. Under-skilling in numeracy exhibits a negative effect on productivity while over-skilling seems not to be related in the current specication. Based on the relationship between competition and productivity, market power is used to control for the competition inierent
sectors. The results suggest that higher market share translates to higher productivity and the relationship is statistically signicant.

Zira, E. (2016). The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies. Master thesis, KTH Industrial Engineering and Management.

Based on content

The Impact of Skill Mismatch on Aggregate Productivity: cross-country analysis in OECD economies
RapporterPublication
Zira, E.
Publication year

2016

Published in

Master Thesis

Abstract

The present study explores the relationship between skill mismatch in two main categories, numeracy and literacy, and aggregate productivity as derived from a decomposition of productivity into within-rm productivity and allocative eciency. Skill mismatch is considered a rather persistent phenomenon with long lasting eects in various aspects. In the analysis covered, OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) database was employed for the aggregated indicators of skill mismatch while productivity was measured using ORBIS commercial database. The key findings leveal a strong and negative relationship between skill mismatch in numeracy and productivity, which stems from a negative relationship between the same category and the within-rm labor productivity. Under-skilling in numeracy exhibits a negative effect on productivity while over-skilling seems not to be related in the current specication. Based on the relationship between competition and productivity, market power is used to control for the competition inierent
sectors. The results suggest that higher market share translates to higher productivity and the relationship is statistically signicant.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more