Search

Working Paper No. 127. Israel Kirzner on Coordination and Discovery

PublicationWorking paper
Daniel Klein, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Jason Briggeman, Koordination
Working Paper No. 127.
Download

Abstract

Israel Kirzner has been one of the leaders in fashioning an Austrian school of economics. In his rendering of the Austrian school, one finds a marriage between Friedrich Hayek’s discourse with Ludwig von Mises’s deductive, praxeological image of science — a marriage that seems to us somewhat forced. The Misesian image of science stakes its claims to scientific status on purported axioms and categorical, 100-percent deductive truths, as well as the supposed avoidance of any looseness in evaluative judgments. In keeping with the praxeological style of discourse, Kirzner claims that his notion of coordination can be used as a clear-cut criterion of economic goodness. Kirzner wishes to claim that gainful entrepreneurial action in the market is always coordinative. We contend that Kirzner’s efforts to be categorical and to avoid looseness are unsuccessful. We argue that looseness inheres in the economic discussion of the most important things, and associate that viewpoint with Adam Smith. We suggest that Hayek is much closer to Smith than to Mises, and that Kirzner’s invocations of Hayek’s discussions of coordination are spurious. In denying looseness and trying to cope with the brittleness of categorical claims, Kirzner becomes abstruse. His discourse erupts with problems. Kirzner has erred in rejecting the understanding of coordination held by Hayek, Ronald Coase, and their contemporaries in the field at large. Kirzner’s refraining from the looser Smithian perspective stems from his devotion to Misesianism. Beyond all the criticism, however, we affirm the basic thrust of what Kirzner says about economic processes. Once we give up the claim that voluntary profitable activity is always or necessarily coordinative, and once we make peace with the aesthetic aspect of the idea of concatenate coordination, the basic claims of Kirzner can be salvaged: Voluntary profitable activity is usually coordinative, and government intervention is usually discoordinative. But the Misesian image of science must be dropped.

Klein, D.B. & Briggeman, J. (2008). Israel Kirzner on Coordination and Discovery. Ratio Working Paper No. 127.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publiceringsår

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578