Search

Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen

PublicationArticle (without peer review)
Företagandets villkor, Konstitution, Konstitutionell ekonomi, Niclas Berggren, Nils Karlson

Abstract

Konstitutionens utformning påverkar vilken typ av politiska beslut som fattas och därmed hur ekonomin fungerar. Trots det har hittills ingen tonvikt lagts vid konstitutioners ekonomiska konsekvenser i den pågående Grundlagsutredningens arbete. I denna artikel presenteras aktuell empirisk forskning som indikerar att utformningen av grundlagen har tydliga ekonomiska effekter. Dessutom presenteras förslag på konstitutionella reformer som har potential att förbättra förutsättningarna för budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige, nämligen förstärkt äganderätt, ökat oberoende för domstolarna samt minskad proportionalitet i valsystemet.

Berggren, N. & Karlson, N. (2006). ”Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen.”Ekonomisk Debatt, 34(7): 44-56.

Based on content

Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen
Artikel (utan peer review)Publication
Berggren, N. & Karlson, N.
Publication year

2006

Published in
Abstract

Konstitutionens utformning påverkar vilken typ av politiska beslut som fattas och därmed hur ekonomin fungerar. Trots det har hittills ingen tonvikt lagts vid konstitutioners ekonomiska konsekvenser i den pågående Grundlagsutredningens arbete. I denna artikel presenteras aktuell empirisk forskning som indikerar att utformningen av grundlagen har tydliga ekonomiska effekter. Dessutom presenteras förslag på konstitutionella reformer som har potential att förbättra förutsättningarna för budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige, nämligen förstärkt äganderätt, ökat oberoende för domstolarna samt minskad proportionalitet i valsystemet.

Äganderättens konsekvenser och grunder
BookPublication
Berggren, N. & Karlson, N.
Publication year

2005

Abstract

Den privata äganderätten är sannolikt en av samhällets mest missförstådda institutioner. Medan vissa ignorerar eller är okunniga om det privata ägandets roll för samhällsutvecklingen, förnekar andra dess positiva konsekvenser och legitimitet. Hur äganderätten – tolkad som en kombination av användarfrihet och avtalsfrihet – utformas är emellertid avgörande både för hur ekonomin utvecklas och för enskilda människors möjligheter att forma sina liv.

I Äganderättens konsekvenser och grunder presenterar nio forskare inom juridik, nationalekonomi, filosofi, ekonomisk historia och statsvetenskap en rad nya perspektiv på äganderättens betydelse för samhället. Fokus ligger på äganderättens konsekvenser för ekonomisk tillväxt och mänsklig blomstring, hur äganderättens utformning hänger samman med rättsstat och konstitutionalism, konsekvenser av begränsningar av äganderätten samt en kritik av uppfattningen att rättspositivismen är oförenlig med en stark äganderätt.

Constitutionalism, Division of Power, and Transaction Costs
Article (with peer review)Publication
Berggren, N. & Karlson, N.
Publication year

2003

Abstract

According to many democracy theorists, there is an unavoidable trade-off between constitutionalism and the need for political action. This paper criticizes that belief. Rather, it argues that a division of power, while sometimes entailing high political transaction costs, can nevertheless be beneficial and that it is not necessarily the case that a division of power does entail high transaction costs. The analysis expands the framework of Buchanan and Tullock (1962). Constitutionalism is thus defended against one of its main perceived deficiencies: its bringing about gridlock. This does not always happen, and when it does, it is often a good thing.

Related content: Working Paper No. 3

Show more