Search

Working Paper No. 81. Sociology and Classical Liberalism

PublicationWorking paper
Charlotta Stern, Daniel Klein, Företagandets villkor, Ideologi, Liberalism, Sociologi
Working Paper No. 81.
Download

Abstract

We advocate the development of a classical-liberal character within professional sociology. The American Sociological Association (ASA) is taken as representative of professional sociology in the United States. We review the ASA’s activities and organizational statements, to show the association’s leftist character. Internal criticism is often very uneasy about leftist domination of the field. We present survey results establishing that, in voting and in policy views, the ASA membership is mostly left-wing and devoid of classical liberalism. We sketch some ideas showing that sociology needs classical liberalism, and classical liberalism needs sociology.

Related content: Sociology and Classical Liberalism

Klein, D. & Stern, C. (2005). Sociology and Classical Liberalism. Ratio Working Paper No. 81.


Similar content

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more

Bankgiro: 512-6578