Search

Working paper No. 273: The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization

PublicationWorking paper
Alexander McKelvie, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Handelshögskolan Stockholm, Karl Wennberg, Robert Demir, Snabbväxande företag
rd_kw_am_Strategic_Management_of_HGFs_273
Download

Abstract

Scholars’ knowledge of the factors behind high-growth firms remains fragmented. This paper provides a systematic review of the empirical literature concerning high-growth firms with a focus on the strategic aspects contributing to growth. Based on our review of 39 articles, we identify five drivers of high growth: human capital, strategy, human resource management, innovation, and capabilities. These drivers are combined to develop a conceptual model of high-growth firms that includes potential contingency factors among the five drivers. We also propose a research agenda to deepen the study of high-growth firms in strategic management.
Related content: The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization

Demir, R., Wennberg, K., & McKelvie, A. (2016). The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization. Ratio Working Paper No. 273. Stockholm: Ratio.


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578