Search

Working Paper No. 12. Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen

PublicationWorking paper
Företagandets villkor, Innovation, Joseph Schumpeter, Kreativ förstörelse
Working Paper No. 12.
Download

Abstract

I denna uppsats visas att Dahmén redan 1939 hade kommit fram till den grundläggande transformationsteoretiska syn han redovisade i sin licentiat avhandling av 1942. I en djuplodande analys av felinvesteringarnas roll i långsiktiga utvecklingsförlopp grundlade Dahmén 1939 för det utvecklingsblocksbegrepp som är licavhandlingens främsta konceptuella bidrag. Dahmén hade där genom sin fokusering på felinvesteringsproblematiken nått fram till den syn på den ekonomiska utvecklingen som kom till uttryck i hans 1941 kritik av Schumpeters Business Cycles av 1939. Med sin analys av interdependensen mellan utvecklingens positiva och negativa sida föregrep Dahmén innebörden av Schumpeters bevingade begrepp av 1942 ”creative destruction”, samtidigt som han därmed också gav detta begrepp den djupare kausalanalytiska förankring som var nödvändig för att det skulle kunna användas som verktyg i studiet av ekonomiska transformationsprocesser.

Henriksson, R. (2002). Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen. Ratio Working Paper No. 12.

Based on content

Working Paper No. 12. Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen
Working paperPublication
Henriksson, R.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

I denna uppsats visas att Dahmén redan 1939 hade kommit fram till den grundläggande transformationsteoretiska syn han redovisade i sin licentiat avhandling av 1942. I en djuplodande analys av felinvesteringarnas roll i långsiktiga utvecklingsförlopp grundlade Dahmén 1939 för det utvecklingsblocksbegrepp som är licavhandlingens främsta konceptuella bidrag. Dahmén hade där genom sin fokusering på felinvesteringsproblematiken nått fram till den syn på den ekonomiska utvecklingen som kom till uttryck i hans 1941 kritik av Schumpeters Business Cycles av 1939. Med sin analys av interdependensen mellan utvecklingens positiva och negativa sida föregrep Dahmén innebörden av Schumpeters bevingade begrepp av 1942 ”creative destruction”, samtidigt som han därmed också gav detta begrepp den djupare kausalanalytiska förankring som var nödvändig för att det skulle kunna användas som verktyg i studiet av ekonomiska transformationsprocesser.

Working Paper No. 12. Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen
Working paperPublication
Henriksson, R.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

I denna uppsats visas att Dahmén redan 1939 hade kommit fram till den grundläggande transformationsteoretiska syn han redovisade i sin licentiat avhandling av 1942. I en djuplodande analys av felinvesteringarnas roll i långsiktiga utvecklingsförlopp grundlade Dahmén 1939 för det utvecklingsblocksbegrepp som är licavhandlingens främsta konceptuella bidrag. Dahmén hade där genom sin fokusering på felinvesteringsproblematiken nått fram till den syn på den ekonomiska utvecklingen som kom till uttryck i hans 1941 kritik av Schumpeters Business Cycles av 1939. Med sin analys av interdependensen mellan utvecklingens positiva och negativa sida föregrep Dahmén innebörden av Schumpeters bevingade begrepp av 1942 ”creative destruction”, samtidigt som han därmed också gav detta begrepp den djupare kausalanalytiska förankring som var nödvändig för att det skulle kunna användas som verktyg i studiet av ekonomiska transformationsprocesser.

Ratio Working Paper No. 349: Industrial conflict in essential services in a new era – Swedish rules in a comparative perspective
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This paper examines whether the Swedish regulatory system of dealing with industrial conflicts that affect essential services need an update or reform. Are the existing rules effective in a world where many essential services are upheld by many interdependent agents in complex systems where every single node becomes critical for the functioning of the system, and where the essential service activities could be either private or public? A comparative study is conducted with the corresponding regulatory systems of the United Kingdom, Germany, and Denmark.
The conclusion is that Sweden is a special case. The Swedish protection against and readiness in dealing with societally harmful industrial conflicts in essential services is weaker than in the countries of comparison. Just as in relation to other threats to essential services, it is not sustainable to claim that just because such a threat is not currently present, there would be no need for preparedness.
There are many alternative ways to handle this. Desirable methods should both prevent harmful conflicts from erupting and end conflicts that have grown harmful to society at a later stage. The labour market organisations should have a mutual interest in reforming the rules.

Show more