Search

Working Paper No. 26. Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning

PublicationWorking paper
Företagandets villkor, Rodney Edvinsson, Tillväxt
Working Paper No. 26.
Download

Abstract

Syftet med denna uppsats är att diskutera den svenska tillväxtproblematiken. Tyngdpunkt läggs på Sveriges tillväxt och konjunkturväxlingar i ett längre perspektiv och i jämförelse med andra länder inom OECD. Bl.a. studeras vilken tillväxt som krävs för att Sverige ska få en bättre placering i BNP per capita ligan. Uppsatsen presenterar inga kausala förklaringar, utan är mer av deskriptiv natur.

Edvinsson, R. (2003). Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning. Ratio Working Paper No. 26.


Similar content

Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption? How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountability
Article (with peer review)Publication
Bergh, A., Erlingsson, G., Gustafsson, A. & Wittberg, E.
Publication year

2019

Published in
Abstract

The market-inspired reforms of New Public Management have been particularly pronounced in Swedish local government. Notably, municipally owned enterprises (MOEs) have rapidly grown in numbers. Principal-agent theory gives rise to the hypothesis that the massive introduction of MOEs has impacted negatively on the conditions for accountability in Swedish local government. To study this, social network analysis was employed in mapping networks for 223 MOEs in 11 strategically chosen municipalities, covering a total of 732 politicians. The analysis reveals substantial overlaps between principals (representatives of the ultimate stakeholders, citizens) and agents (the boards of the MOEs). Hence, corporatization of public services seems to imply worrisome entanglements between the politicians who are set to steer, govern, and oversee MOEs on the one hand, and the board members of MOEs on the other. The increasing numbers of MOEs may therefore have adverse effects on accountability in important and growing parts of Swedish local government.

Migration and Occupational Careers: The Static and Dynamic Urban Wage Premium by Education and City Size
Article (with peer review)Publication
Korpi, M. & Clark, W.A.V.
Publication year

2019

Abstract

Using matched employer-employee full population data on regional migrants in Sweden, this paper addresses the question whether the urban wage premium, and ‘thick’ labour market matching effects, are to be found across all educational groups, and whether the population threshold for these types of effects varies by educational category. Estimating initial wages, average wage level and wage growth 2001-2009, we find similar wage premiums for all workers in the three largest metropolitan areas, but that there are distinct population thresholds for these type of effects, regardless of educational background. However, job search behaviour as explaining dynamic effects over time seems to pertain mostly to those with higher education.
Related content: Working Paper No. 256

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Article (with peer review)Publication
Almlöf, H.
Publication year

2018

Abstract

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Show more