Search

Ratio Working Paper No. 258: Effects of work-based learning on companies involved in VET education

PublicationWorking paper
Företagandets villkor, Företagsutveckling, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Nationalekonomi, Nils Karlson
Ratio Working Paper No. 258
Download

Abstract

The paper studies the effects on companies from taking on apprentices for work-based learning. What are the benefits and costs that can be identified? In a series of semi-structured in-depth interviews with companies and school representatives, we study the effects of work-based learning at five Swedish companies that run their own VET schools. Our overall conclusion is that there are significant net benefits to the companies themselves, primarily through lower recruitment costs but also through positive effects on the skills of supervisors and other staff, as well as of the companies’ brand and community commitment. These long-term benefits clearly outweigh the short-turn cost of time-loss and strenuous for staff to supervise the trainees.

Karlson, N. & Persson, K. (2015). Effects of work-based learning on companies involved in VET education. Ratio Working Paper No. 258.


Similar content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
ReportsPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Published in

Arbetsmarknadsprogrammet

Abstract

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Show more

Bankgiro: 512-6578