Search

The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity?

PublicationReports
Arbetsmarknad, EU, Felinda Wennerberg, Institutionell ekonomi, Juridik, Nils Karlson, Statsvetenskap
the european social pillar
Download

Abstract

Ever since its foundation more than 60 years ago, the European Union has been very important to the welfare and prosperity in Europe. For example, according to one estimate Sweden has almost doubled its trade and increased its growth by 3-20 percent since its membership in 1995. Apart from the promotion of peace, this is mainly due to the opening up of the common market with around 500 million people and the successive implementation of the freedom of movement for goods, services, capital and people.

Even so, in the areas of social and labour market policies some Member States have had severe problems, with low labour market participation and high unemployment levels, especially among the young and immigrants. This is an area where the European Union only has been conferred shared and coordinating competences, and hitherto this area primarily has been regulated through soft-law where the EU has developed non-binding strategies through the social dialogue.

This however could be about to change, as a solution to the problems the Union is facing the European Union has proclaimed its fourth pillar, The European Pillar of Social Rights.

In this report, we investigate the potential short- and long-term consequences of the social pillar on the welfare and prosperity of Europe. Moreover, we discuss its potential effects on the legitimacy of the European Union, as well as an alternative way forward, namely institutional competition as the method to improve efficiency and innovation along with voter satisfaction in Europe.

Karlson, N. & Wennerberg, F. (2018). The European Social Pillar: A Threat to Welfare and Prosperity? (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 4). Stockholm: Ratio.

Based on content

The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity?
RapporterPublication
Karlson, N. & Wennerberg, F.
Publication year

2018

Published in

Arbetsmarknadsprogrammet

Abstract

Ever since its foundation more than 60 years ago, the European Union has been very important to the welfare and prosperity in Europe. For example, according to one estimate Sweden has almost doubled its trade and increased its growth by 3-20 percent since its membership in 1995. Apart from the promotion of peace, this is mainly due to the opening up of the common market with around 500 million people and the successive implementation of the freedom of movement for goods, services, capital and people.

Even so, in the areas of social and labour market policies some Member States have had severe problems, with low labour market participation and high unemployment levels, especially among the young and immigrants. This is an area where the European Union only has been conferred shared and coordinating competences, and hitherto this area primarily has been regulated through soft-law where the EU has developed non-binding strategies through the social dialogue.

This however could be about to change, as a solution to the problems the Union is facing the European Union has proclaimed its fourth pillar, The European Pillar of Social Rights.

In this report, we investigate the potential short- and long-term consequences of the social pillar on the welfare and prosperity of Europe. Moreover, we discuss its potential effects on the legitimacy of the European Union, as well as an alternative way forward, namely institutional competition as the method to improve efficiency and innovation along with voter satisfaction in Europe.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more